Ставрула Демири – 0899 219 583

Възпитаник на НСА „Васил Левски“, гр. София

Специалност – Физическо възпитание и спорт

Магистърски степени – Спортен мениджмънт и Социални дейности

Спортувам активно дълги години. С водна аеробика се занимавам от 2011 г.

Email: demiri19@yahoo.com