Всяка сряда от 15:00-15:40 ч. се организират часове по водна аеробика  за деца  !!!

Мамо, не ме стресирай!

Искаме да е отличник, първи в класа, да владее английски и немски, да язди, да играе тенис, да свири на пиано и да е компютърен гений.

Сигурни ли сме, че това е най-доброто за нашето дете?

 Експертите посочват, че именно този начин на живот е основната причина за поява на стрес при децата.

Забелязва се тенденцията за стимулиране на децата още от най-ранна възраст, за да успеят в това толкова комплексно общество. Някои родители подлагат децата си на обучение с видео и картинки, още на шестмесечна възраст, подтикват ги да пишат още на две,
а на пет годинки вече ги заливат с домашни и уроци.

Американският психиатър Алвин Розенфилд въведе термина ‘забързани деца’ /harried children/, за да даде определение на деца, които скучаят, ако не са подложени на пълно натоварване.

Тази мания за превръщане на децата в гении, натоварвайки ги с много задължения и занимания, има обратен ефект и лишава децата от едно спокойно и нормално детство.

Всички мислим, че децата трябва да узреят по-рано и по-бързо, без да си даваме сметка за пораженията, които нанасяме върху детската психика.

Според педагозите и психолозите, извънкласните занимания трябва да са съобразени с възрастта, интересите, поведението и способността за запомняне. Например, по-активните и буйни деца е добре да се занимават с нещо спокойно и бавно, докато по-мудните с нещо по-стимулиращо и активизиращо.

Пасивното забавление – компютри, телевизия, мобилни телефони, компютърни игри изместват все повече една от най-важните и възпитателни дейности – спонтанната игра.

Чрез играта децата развиват въображението, креативността си, създават си норми и се развиват физически и емоционално. И ако игрите са в група – още по-добре, социализират се по-лесно, учат се да решават конфликти и да отстояват гледната си точка.