Цени при  посещение в Овергаз Арена   

             еднократно посещение : 10.00 лв.

             карта-5 посещения : 35.00 лв.

            карта- 11 посещения : 100.00 лв. 

            карта- 22 посещения : 200.00 лв.