ВОДНА АЕРОБИКА ЗА ДЕЦА– минимална възраст 5 години – включва аеробна серия с упражнения за координация и издръжливост. Основни стъпки и движения от аеробната гимнастика , упражнения за разтягане , гъвкавост и сила. Игри за настроение.
     Отглеждането на физически здрави и жизнерадостни деца е важна задача на всеки родител. За осъществяването и решаващо място има двигателната активност на децата.
    Намаляване на двигателната дейност, деформации във физическата дееспособност, нервно-психическите  разстройства, хипертониите, затлъстяването, стрес, агресия, нерационалното хранене са проблеми на века.
    За най-голямо съжаление те засягат децата от най-ранна детска възраст. Днешното напрегнато ежедневие изисква тренираност и добро владеене на стратегии и техники за овладяване на тези негативни последици.
   Предучилищното възпитание чрез формите на физическа култура има за цел укрепване и закаляване на децата, повишаване устойчивостта на организма към заболявания, развитие на физически качества и  дееспособност. Заниманията със спорт, при добра организация и използване на различните форми в детската градина осигурява здраве, двигателен опит, формиране на умения и изграждане на мотивация за самостоятелна двигателна дейност.
Здравото дете е активно и щастливо дете!