Цени

Цени при  посещение в Овергаз Арена                 еднократно посещение : 10.00 лв.              карта-5 посещения : 35.00 лв.             карта- 11 посещения : 100.00 лв.              карта- 22 посещения : 200.00 лв.      [...]